Asianajoliiton jäsen

Suomen asianajajaliiton jäsen

Asianajopalvelut

Tuntiveloitukseni on 248,00 euroa (sis. alv 24%). Laskutus perustuu pääsääntöisesti toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan.
Alustavista yhteydenotoista, jotka eivät johda toimeksiantoon, en laskuta.

Mikäli asiakas on oikeutettu julkiseen oikeusapuun, korvataan oman avustajan palkkio joko kokonaan tai osittain valtion varoista. Mahdollinen oikeusavun omavastuuosuus määräytyy henkilön kuukausittaisten tulojen ja menojen välisen erotuksen mukaan.

Yksityishenkilöiden kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus tai yritysten oikeusturvava-kuutus korvaa yleensä avustajan palkkion riita-asioissa. Korvauksesta vähennetään omavastuuosuus. Myös rikosasioissa rikoksen uhri (asianomistaja) pääsääntöisesti saa korvauksen oikeuden-käyntikuluistaan oikeusturvavakuutuksesta.

Selvitän aina yhdessä asiakkaani kanssa tämän mahdollisuudet oikeusapuun tai oikeusturvavakuutuksen käyttämiseen.

Perintäpalvelut

Perintäpalvelun hinnasta sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen. Perinnästä aiheutuvat kustannukset pyritään ensisijaisesti aina perimään velalliselta. Tällöin toimeksiantajalle ei aiheudu perinnän hoitamisesta lainkaan kustannuksia. Velalliselta perittävien perintäkulujen määrää säännellään lailla.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create