Asianajoliiton jäsen

Suomen asianajajaliiton jäsen

 

Asianajotoimisto Joni Brander

”Asianajajan on oltava asiakkaalleen lojaali. Asianajaja on velvollinen lakia ja hyvää asianajajatapaa noudattaen parhaan kykynsä mukaan valvomaan asiakkaansa etua ja oikeutta.” 

(Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet 3.1 §)

 

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create